Plastykoterapia

Czego dowiesz się na szkoleniu?

 • Jak kształtować abstrakcyjne myślenie u dzieci
 • Jak przełamywać konwencje w działaniu
 • W jaki sposób reagować na nowe sytuacje
 • Czy biała kartka jest na pewno biała?

Co w procesie tworzenia może dziecko ?

 • Rozwijać wyobraźnię twórczą
 • Bezpiecznie poznawać otoczenie
 • Kształtować i pogłębiać interakcje społeczne
 • Wspomagać rozwój procesów poznawczych
 • Poszerzać i gromadzić doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych
 • Nauczyć się wyrażania własnych emocji, uczuć, potrzeb, problemów i pragnień
 • Rozwijać pożądane postawy społeczne: asertywność i empatię
 • Pojęcie twórczości
 • Pojęcie Arteterapia i Plastykoterapia
 • Funkcje Arteterapii i Plastykoterapii
 • Podstawy oddziaływań w pedagogice, psychologii i rehabilitacji
 • Forma pracy na zajęciach
 • Zasady pracy z podopiecznym
 • Jak skutecznie kształcić uczniów ku twórczości?
 • „Jak skutecznie zabijać twórczość na lekcjach plastyki?”  -najczęściej popełniane przez nauczycieli błędy i jak ich uniknąć?
 • Zasady doboru materiałów
 • Wskazania i dobór technik
 • Plan i konstrukcja zajęć

Adresaci:

nauczyciele, terapeuci

Wymiar czasu:

4 godziny zegarowe

Cena:

100 zł/od osoby

Miejsce:

Zajęcia mogą być zrealizowane w EduPoint, jak i w przedszkolu lub szkole, które nawiąże z nami współpracę.

Prowadzący:

Zamów szkolenie teraz