Cennik usług terapeutycznych

Integracja Sensoryczna

Diagnoza
  Czas trwania zajęć: 3 oddzielne spotkania, każde 60 min*
1dzien Cena zajęć: 270 zł  
Terapia (regularne cotygodniowe zajęcia)
 Czas trwania zajęć: 60 min
1dzien Cena zajęć: 90 zł

* – 3 zajęcia spotkania, dwa spotkania diagnostyczne oraz omówienie wyników diagnozy z Rodzicami na trzecim spotkaniu

Więcej o integracji sensorycznej…

Logopedia

Diagnoza
 Czas trwania: 45 – 60 min
1dzien Cena: 75 zł-100 zł
Terapia
 Czas trwania zajęć: 30 min  1dzien Cena zajęć: 50 zł
 Czas trwania zajęć: 45 min  1dzien Cena zajęć: 75 zł
 Czas trwania zajęć: 60 min  1dzien Cena zajęć: 100 zł

Więcej o terapii logopedycznej…

Trening słuchowy wg Johansena

Diagnoza:

1dzien Cena: 300 zł (badanie audiometryczne, test na lateralizację oraz test dychotyczny, wywiad), 200 zł badanie skrócone (bez audiometrii)
1dzien Płyta CD: 120 – 160 zł (płyta indywidualnie dobrana do problemów słuchowych dziecka)
1dzien Wizyta kontrolna: 200 zł (co 6-10 tyg. po zakończeniu słuchania kolejnych płyt CD)

Więcej o treningu Johansena…

NDT-Bobath

 Czas trwania zajęć: 45 min
1dzien Cena zajęć: 100 zł
 KARNET 990 zł (10 spotkań + 1 spotkanie gratis! = cena za jedno spotkanie 90 zł)

Więcej o terapii NDT-Bobath…

Terapia ręki

 Czas trwania:  45 min/60 min.
1dzien Cena: 80 zł/90 zł.

Więcej o terapii ręki…

Terapia pedagogiczna – reedukacja

Diagnoza pedagogiczna
 Czas trwania: ok. 60 min  (Uwaga!!! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
1dzien Cena: 100 zł
Terapia
 Czas trwania zajęć: 45 min/60 min
1dzien Cena zajęć: 80 zł/100 zł
 KARNET 799 zł/999 zł (10 spotkań + 1 spotkanie gratis! = cena za jedno spotkanie 73,46 zł/90,81 zł) 

Więcej o terapii pedagogicznej…

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Diagnoza
 Czas trwania jednego spotkania: 60 min (Uwaga!!! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
1dzien Cena za 1 spotkanie: 100 zł
Terapia
Czas trwania terapii: 60 min
1dzien Cena terapii: 100 zł
 KARNET 999 zł (10 spotkań + 1 spotkanie gratis! + cena z jedno spotkanie 90,82 zł)

Więcej o zajęciach psychterapii…

Diagnoza gotowości szkolnej

 Czas trwania procesu diagnostycznego: 4 x 60 min (wywiad z rodzicami, badanie dziecka, rozmowa z rodzicami omówienie wyników badania)
1dzien Cena całego procesu diagnostycznego wraz z omówieniem: 390 zł

Więcej o diagnozie gotowości szkolnej…

Gimnastyka korekcyjna

   Czas trwania: 45 – 60 min (zajęcia indywidualne)
1dzien Czas trwania zajęć: 45 min  1dzien Cena zajęć: 80 zł
 Czas trwania zajęć: 60 min  1dzien Cena zajęć: 90 zł

Więcej o zajęciach gimnastyki korekcyjnej…

Rehabilitacja ruchowa

 Czas trwania: 45 – 60 min (zajęcia indywidualne)
1dzien Czas trwania zajęć: 45 min  1dzien Cena zajęć: 80 zł
 Czas trwania zajęć: 60 min  1dzien Cena zajęć: 90 zł

Więcej o rehabilitacji ruchowej…